arocoiris mentiroso

polaRoids polaroiDs poLAroids polaroIDS POLAROIDS PolaroiDs POlaRoidS
III 111 III 111 III 111 III 111 III 111 III 111 III 111 III 111 III 111 III 111 III
de
construyendo
lo
que
no
vemos

No hay comentarios: